• Home
  • /
  • Наказателно право

Наказателно право

Адвокат наказателно право

Предлагам правни консултации и наказателноправна защита относно:

  • Наказателна отговорност, наказание, действие на наказателноправните норми по време и спрямо лицата
  • Наказателноотговорни лица, субект на престъплението, вменяемост и невменяемост.
  • Различни видове престъпления (на обвинените или на пострадалите )
  • Принципи за определяне на наказанието.
  • Съучастие в престъпление.
  • Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание.
  • Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here