• Home
  • /
  • Търговско право

Търговско право

Адвокат търговско право

Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно:

  • Учредяване на търговски дружества – промени в капитал, имущество, членския състав и структурата на търговските дружества и ликвидация
  • Кооперации – създаване, структура, правен режим, права и задължения на кооператорите, прекратяване, преустройство и ликвидация
  • Търговски сделки – сключване, форма, изпълнение, неизпълнение, обезпечения и защита при неизпълнение

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here