• Home
  • /
  • Articles posted by:
  • mgmt_rrn

Административно право

Уважаеми клиенти, Адвокатската ми практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на административното право и административния процес. Мотивиран съм да защитавам клиенти засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната администрация – РИОКОЗ, КАТ, Главна инспекция по труда, министерства, агенции, откази за изплащане на субсидии от Държавен фонд „Земеделие” и много други. Адвокат административно […]

Облигационно право

Уважаеми клиенти, Предлагам на вашето внимание правни услуги в областта на облигационното право. Изготвям различни видове граждански и търговски договори. Предоставям консултации и правна помощ при събиране на вземания и удовлетворяване на интереса на кредиторите. Предварително проучване на имуществото и финансовото състояние на длъжниците. Притежавам огромен опит в сферата на събиране на забавени плащания по […]

Семейно и наследствено право

Уважаеми клиенти, Като специалист в семейно и наследствено право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В своята адвокатска практика натрупах огромен опит и предоставям правна помощ и съдействие при осъществяване на консултации по новия Семен кодекс в сила от 21.12.2010г., при изготвяне на брачни договори, разводи по взаимно съгласие и исков ред, […]

Вещно право

Уважаеми клиенти, Като тесен специалист във вещното право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В годините на инвестиционен бум през периода 2004-2008 обслужвах строителни компании и придобих огромен опит в сделки с недвижими имоти, съдебни спорове и вещноправни отношения. Познавам добре съдебната практика във вещноправната материя. Адвокат Вещно право Правно обслужване и […]

Трудово право

Уважаеми клиенти, Като един от най – добрите адвокати по трудово право в София предлагам на вашето внимание правно обслужване и процесуално представителство в тази област. Притежавам огромен опит в трудовото право, който придобих първоначално като главен юрисконсулт на „Регионален инспекторат по образованието – София град” към Министерство на образованието и впоследствие като адвокат по […]

Данъчно право

Уважаеми клиенти, Адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност, определяне на размера на данъци при търговски сделки, регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу данъчно – ревизионни актове, обжалване на административнонаказателни постановления от НАП и др. Предлагам гъвкави съвети на търговците за осъществяване на ефективни […]

Застрахователно право

Уважаеми клиенти, Придобих опит от кухнята в голяма застрахователна компания по ликвидация на щети, определяне на застрахователни обезщетения и регресни искове. Благодарение на моя опит като правен експерт в „ДЗИ Общо застраховане” АД спечелих много застрахователни дела. Моят опит ми дава увереност да твърдя, че познавам тънкостите на застрахователното право и мога да предложа компетентно […]

Гражданско право

Уважаеми клиенти, Дългогодишната ми адвокатска практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на гражданското право. Предоставям консултации и правна помощ при изготвянето на различни видове граждански договори, защита на субективни граждански права, поставяне под запрещение, попечителство, безвестно отсъствие и др. Притежавам голям опит и специализация в създаването на сдружения с идеална цел. Адвокат […]

Гражданско процесуално право

Уважаеми клиенти, Притежавам огромен опит и богата практика в гражданския процес. Имам процесуален талант при събиране на доказателства и успешна защита на тезата на клиента в съда. Доказателство за това са стотиците успешно спечелени дела. Моите клиенти са предимно такива, които търсят динамична, гъвкава и успешна процесуална защита по сложни дела. През 2015г. успешно завърших […]

Наказателно право

Уважаеми клиенти, Дългогодишната ми адвокатска практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на наказателното право. Оказвам правна помощ и наказателноправна защита на обвиняеми и заподозрени по наказателни дела – сключване на споразумения с прокуратурата, защита при вземане на мерки за неотклонение, защита при привличане на обвиняем и адвокатска защита в досъдебни и съдебни […]