Начало

Наказателно правоОблигационно правоТърговско правоСемейно и наследствено право

       Изборът на адвокат е много важен и строго личен. Разумно направен, той скъсява пътя към желания успех. Правораздаването е продължителен и сложен процес, през който с добър адвокат се преминава значително по-лесно.

       Добрият адвокат е избрал професията, не защото тя традиционно се свързва с обществен престиж, а защото в правото е открил своето призвание. Той е избрал да работи в условията на динамично променящи се законодателство и съдебна практика, понеже за него всеки казус е интелектуално предизвикателство. Добрият адвокат винаги обективно преценява фактическата обстановка и информира клиента си за възможните линии на поведение, както и за последиците от направения избор. Той е готов търпеливо да изслуша, след което упорито, последователно и творчески да подходи към защитата на неговите права и законни интереси.

       Добрият адвокат остава до своя клиент и отстоява неговата кауза, дори когато най-близките му хора са се предали и са загубили вяра.

Задължително следва да се обърнете към адвокат при следните ситуации:

  • Задържане от органите на МВР.
  • Инцидент, причиняващ телесна повреда или повреда на имущество, независимо дали Вие сте причинили инцидента, или сте пострадали от него.
  • Промяна или очаквана промяна на семейно положение, като например развод, раждане, осиновяване или смърт.
  • Промяна на финансовото състояние, като получаване на наказателно постановление, изготвен Ви е ревизионен акт или сте изгубили или сте на път да изгубите ценна лична собственост или недвижим имот.
  • Сключване на договор.

Не поемайте ангажименти и не подписвайте документи, чието точно съдържание и значение не ви е съвсем ясно, преди да се консултирате със своя адвокат. Ще бъдем заедно през целия път, който ви предстои, до постигането на най-доброто и ефективно решение за вас и вашите интереси.