Начало

Наказателно правоОблигационно правоТърговско правоСемейно и наследствено право

 

       Изборът на адвокат е много важен и строго личен. Разумно направен, той скъсява пътя към желания успех. Правораздаването е продължителен и сложен процес, през който с добър адвокат се преминава значително по-лесно.

       Добрият адвокат е избрал професията, не защото тя традиционно се свързва с обществен престиж, а защото в правото е открил своето призвание. Той е избрал да работи в условията на динамично променящи се законодателство и съдебна практика, понеже за него всеки казус е интелектуално предизвикателство. Добрият адвокат винаги обективно преценява фактическата обстановка и информира клиента си за възможните линии на поведение, както и за последиците от направения избор. Той е готов търпеливо да изслуша, след което упорито, последователно и творчески да подходи към защитата на неговите права и законни интереси.

       Добрият адвокат остава до своя клиент и отстоява неговата кауза, дори когато най-близките му хора са се предали и са загубили вяра.