• Home
 • /
 • Облигационно право

Облигационно право

Адвокат облигационно право и събиране на вземания

Предоставям правни консултации и процесуално представителство относно:

 • Договори – видове, сключване, изменение, допълнение и прекратяване.
 • Права и задължение на страните по договорите
 • Обезпечаване на договорите – поръчителство, ипотека, залог
 • Неизпълнение на задълженията произтичащи от договора (виновно или невиновно) – последици
 • Разваляне на двустранни договори
 • Вреди и обезщетения
 • Договорна отговорност – неустойка, задатък, лихви
 • Непозволено увреждане и неоснователно обогатяване
 • Неизбежна отбрана и крайна необходимост
 • Отменителен иск

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here