• Home
  • /
  • Застрахователно право

Застрахователно право

Адвокат застрахователно право

 

Предлагам консултации и процесуално представителство относно:

  • Застрахователени договори – сключване, форма, права и задължение на страните изменение и прекратяване.
  • Застрахователно правоотношение –  свързаните с него права и задължения, застрахователни премии и рискове, застрахователни обезщетения.
  • Встъпване правата на застрахования

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here