• Home
  • /
  • Гражданско процесуално право

Гражданско процесуално право

Граждански процес

Извършвам следните услуги:

  • Процесуално представителство пред съда – първа въззивна и касационна инстанция включително и обжалване
  • Посредничество и консултиране в връзка с извънсъдебно уреждане на спорове и свързаните с това преговори.
  • Представителство в производства за обезпечаване на бъдещи и предявени искове.
  • Представителство в охранителни, регистърни и изпълнителни производства включително защита срещу принудително изпълнение.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here