• Home
  • /
  • Tag:
  • Търговско право

Търговско право

Уважеми клиенти, Предлагам на вашето внимание комплексно правно обслужване на търговски дружества. Дългогодишен опит в сферата на корпоративното обслужване. Абонаментно правно обслужване. Учредяване и регистрация на търговски дружества. Правно обслужване на работодатели. Изготвяне и консултация при сключване на трудови договори. Сделки с недвижими имоти. Осъществяване на инвестиции. Правна помощ при бизнес планове и финансови схеми. […]