• Home
  • /
  • Tag:
  • Търговско право

Търговско право

Адвокат търговско право Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Учредяване на търговски дружества – промени в капитал, имущество, членския състав и структурата на търговските дружества и ликвидация Кооперации – създаване, структура, правен режим, права и задължения на кооператорите, прекратяване, преустройство и ликвидация Търговски сделки – сключване, форма, изпълнение, неизпълнение, обезпечения и защита при […]