• Home
  • /
  • Tag:
  • Трудово право

Трудово право

Адвокат трудово право Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Трудово правоотношение – възникване, съдържание и прекратяване Условия свързани с полагането на труда – възнаграждения, обезщетения, работно време, почивки, отпуски, извънреден труд Дисциплинарна отговорност – назакзания, ред за налагането им, освобождаване от отговорност Защита при уволнение – предварителна закрила и защита по исков ред […]