• Home
  • /
  • Tag:
  • Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Уважаеми клиенти, Като специалист в семейно и наследствено право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В своята адвокатска практика натрупах огромен опит и предоставям правна помощ и съдействие при осъществяване на консултации по новия Семен кодекс в сила от 21.12.2010г., при изготвяне на брачни договори, разводи по взаимно съгласие и исков ред, […]