• Home
  • /
  • Tag:
  • Облигационно право

Облигационно право

Адвокат облигационно право и събиране на вземания Предоставям правни консултации и процесуално представителство относно: Договори – видове, сключване, изменение, допълнение и прекратяване. Права и задължение на страните по договорите Обезпечаване на договорите – поръчителство, ипотека, залог Неизпълнение на задълженията произтичащи от договора (виновно или невиновно) – последици Разваляне на двустранни договори Вреди и обезщетения Договорна […]