• Home
  • /
  • Tag:
  • Наказателно право

Наказателно право

Адвокат наказателно право Предлагам правни консултации и наказателноправна защита относно: Наказателна отговорност, наказание, действие на наказателноправните норми по време и спрямо лицата Наказателноотговорни лица, субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Различни видове престъпления (на обвинените или на пострадалите ) Принципи за определяне на наказанието. Съучастие в престъпление. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Погасяване на […]