• Home
  • /
  • Tag:
  • Застрахователно право

Застрахователно право

Адвокат застрахователно право   Предлагам консултации и процесуално представителство относно: Застрахователени договори – сключване, форма, права и задължение на страните изменение и прекратяване. Застрахователно правоотношение –  свързаните с него права и задължения, застрахователни премии и рискове, застрахователни обезщетения. Встъпване правата на застрахования Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните […]