• Home
  • /
  • Tag:
  • Данъчно право

Данъчно право

Уважаеми клиенти, Адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност, определяне на размера на данъци при търговски сделки, регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу данъчно – ревизионни актове, обжалване на административнонаказателни постановления от НАП и др. Предлагам гъвкави съвети на търговците за осъществяване на ефективни […]