• Home
  • /
  • Tag:
  • Данъчно право

Данъчно право

Адвокат данъчно право Данъчно-правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Данъчни задължения – изпълнение, изпълнение, гаранции, обезпечителни мерки, принудително изпълнение. Данъчна амнистия, опрощаване на данъци, прихващане. Погасителна давност за задължения, отписване Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.