• Home
  • /
  • Tag:
  • Гражданско процесуално право

Гражданско процесуално право

Граждански процес Извършвам следните услуги: Процесуално представителство пред съда – първа въззивна и касационна инстанция включително и обжалване Посредничество и консултиране в връзка с извънсъдебно уреждане на спорове и свързаните с това преговори. Представителство в производства за обезпечаване на бъдещи и предявени искове. Представителство в охранителни, регистърни и изпълнителни производства включително защита срещу принудително изпълнение. […]