• Home
  • /
  • Tag:
  • Гражданско право

Гражданско право

Уважаеми клиенти, Дългогодишната ми адвокатска практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на гражданското право. Предоставям консултации и правна помощ при изготвянето на различни видове граждански договори, защита на субективни граждански права, поставяне под запрещение, попечителство, безвестно отсъствие и др. Притежавам голям опит и специализация в създаването на сдружения с идеална цел. Адвокат […]