• Home
  • /
  • Tag:
  • Гражданско право

Гражданско право

Адвокат гражданско право Осъществявам правни консултации и процесуално представителство относно: Субективни права ( имуществени, неимуществени ) и право на иск Злоупотреба с право Защита на субективните права при условията на самозащита, неизбежна отбрана, крайна необходимост Правоспособност и дееспособност на физическите лица. Видове запрещения и процедурите свързани с тях ( поставяне под запрещение, вдигане на запрещението […]