• Home
  • /
  • Tag:
  • Вещно право

Вещно право

Уважаеми клиенти, Като тесен специалист във вещното право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В годините на инвестиционен бум през периода 2004-2008 обслужвах строителни компании и придобих огромен опит в сделки с недвижими имоти, съдебни спорове и вещноправни отношения. Познавам добре съдебната практика във вещноправната материя. Адвокат Вещно право Правно обслужване и […]