• Home
  • /
  • Tag:
  • Административно право

Административно право

Уважаеми клиенти, Адвокатската ми практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на административното право и административния процес. Мотивиран съм да защитавам клиенти засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната администрация – РИОКОЗ, КАТ, Главна инспекция по труда, министерства, агенции, откази за изплащане на субсидии от Държавен фонд „Земеделие” и много други. Адвокат административно […]