• Home
  • /
  • Трудово право

Трудово право

Адвокат трудово право

Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно:

  • Трудово правоотношение – възникване, съдържание и прекратяване
  • Условия свързани с полагането на труда – възнаграждения, обезщетения, работно време, почивки, отпуски, извънреден труд
  • Дисциплинарна отговорност – назакзания, ред за налагането им, освобождаване от отговорност
  • Защита при уволнение – предварителна закрила и защита по исков ред

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here