• Home
  • /
  • Данъчно право

Данъчно право

Адвокат данъчно право

Данъчно-правни консултации и процесуално представителство по спорове относно:

  • Данъчни задължения – изпълнение, изпълнение, гаранции, обезпечителни мерки, принудително изпълнение.
  • Данъчна амнистия, опрощаване на данъци, прихващане.
  • Погасителна давност за задължения, отписване

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here