• Home
  • /
  • Контакт

Контакт

Уважаеми Клиенти,

Предоставям правни консултации всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа. Лицата, записали предварително час са с предимство.

Не предоставям правни консултации по телефона.

Цените на адвокатските услуги се определят след разглеждане на относимите по случая документи, съобразно обема и сложността на работата. За определяне размера на адвокатските възнаграждения задължително се ръководим от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Адрес на адвокатската кантора:

Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ №17, ет.1, офис 1

E-mail: [email protected]
Телефон за контакт:

+359 886 444 928 – за записване за консултации, информация по текущи дела,  завеждане на нови съдебни дела.

Работно време на адвокатската кантора:

понеделник – петък 8.00 до 16.00 часа

събота и неделя – почивни дни